Forårets fælles forældremøde……

….. som skolebestyrelsen står for, finder sted mandag d. 18. maj, kl. 19. Aftenens foredragsholder er Cand.mag.pæd. Súsanna í Króki, der ud fra sin undersøgelse, vil tale om `Digital mobning i den færøske folkeskole.´ Frem til forældremødet, arbejder vi i alle afdelinger på skolen med SSP-materialet om færdsel på Internettet. Se nærmere på www.snar.fo/ssp

Samme aften, vil skolebestyrelsen fremlægge resultatet af dette års trivselsundersøgelse, blandt eleverne på skolen.

Vel mødt! 🙂