Tak for sidst….

…. til jer, der var med til skolens fælles forældremøde. Det er altid dejligt at se forældre på skolen ved særlige lejligheder, eftersom vi ikke ses så ofte i hverdagen. I år er vi 35 elever og fem lærere på skolen. Der er 10 elever i Yngsti deild, 13 elever i Miðdeild og 12 elever i Elsta deild.

Som I er orienteret om, ønsker Tórshavnar kommuna en administrativ sammenlægning mellem de tre små skoler i Kaldbak, på Nólsoy og på Velbastaður med en af de store folkeskoler; sandsynligvis Eysturskúlin, fordi vi i forvejen har et godt samarbejde med skolen og fordi der er plads. Endnu ved vi ikke om det ender med en sammenlægning, men for at være på forkant, har førstelærerne i de tre små skoler taget initiativ til en Ráðleggingardagur omkring samarbejde og lærende fællesskaber, som de pædagogiske personale i Eysturskúlin har særligt fokus på.

I år deltager vores 7. klasse i undervisningen på Eysturskúlin hver onsdag, og både elever, skolebestyrelse og lærere er meget tilfredse med den ordning.

Sidste skoleår evaluerede og reviderede vi skolens trivselsplan, så nu er turen kommet til skolens værdigrundlag. Vi synes det er vigtigt, at de vi mener, siger og gør skal kunne genkendes i det daglige arbejde, og derfor undersøger vi med jævne mellemrum om der er overensstemmelse mellem de tre ting.

Vi har justeret lidt på afdelingerne, således at 3. klasse er flyttet ind i Miðdeild. Det er en beslutning vi har truffet på baggrund af pædagogiske og sociale hensyn, og både elever, forældre og lærere er tilfredse med den beslutning.

Hver fredag har vi udvidet morgensamling på programmet. I sidste uge præsenteredenogle piger i Elsta deild en trivselssang, som de havde lavet i forb. med en kreativ opgave. Sangen var så god og sigende, at vi har besluttet os for, at vi alle sammen skal lære den og jævnligt synge den for at minde os selv og hinanden om betydningen af at være gode skolekammerater, på tværs af alder og afdelinger.

Et tilskud til elevernes trivsel er skolens Spælilið, som består af eleverne i 7. klasse. To frikvarterer hver uge arrangerer de fælles leg for alle, og det er vi meget glade for, at de har lyst til.

Et elevråd ser dagens lys i år. Iflg. folkeskolens formålsparagraf er det bl.a. skolens opgave at træne eleverne i demokrati, og det er et Elevråd en rigtig god platform at gøre ud fra.

Skolen har et godt samarbejde med børnehaven og fritidsskolen, som vi i fællesskab glæder os over.

I det forløbne år har jeg flere gange oplevet, at I forældre er gode til at tale med hinanden, når der opstår konflikter og uenighed imellem jeres børn. Det vil jeg gerne sige jer tak for.

Velbastaðar skúli er en skole i udvikling, med en ambitiøs skolebestyrelse, engagerede forældre, dygtige, dedikerede og arbejdsomme lærere og nysgerrige og videbegærlige elever – et godt sted at være og at lære.