Tiden frem til sommerferien

Det er utrolig dejligt at have alle elever tilbage på skolen igen. Vi mærker også, at børnene nyder det; både i undervisningen og i frikvartererne.

Skoleåret er ved at være slut, og i den forbindelse er der forskellige traditioner og begivenheder i kalenderen.

Den 4. juni er der afslutningsfest for Elsta deild, som Sóleyð og Petur arrangerer sammen med eleverne. I år foregår festen uden fælles overnatning på skolen.

Mandag til torsdag i uge 25 (15. – 18. juni) er klasselærerdage. Klasselærerdage er dage, hvor klassen/afdelingen og deres klasselærer(e) laver noget sammen hele dagen. Det almindelige skema er altså brudt op, og dagene kan bruges til faglig fordybelse, udflugter ud af huset, aktiviteter, der styrker det sociale fællesskab i klassen og meget andet. Eleverne møder fra 8.30 – 13.

Torsdag d. 18. juni kl. 18 – 19.30 er der en hyggelig afskedsstund på skolen for eleverne i 7. klasse, deres forældre og skolens lærere.

Fredag d. 19. juni er sidste skoledag for eleverne. 7. klasse planlægger sammen med Sóleyð gode og sjove aktiviteter for resten af skolens elever. Den dag møder eleverne fra 8.30 – 13.

En af skoledagene inden sommerferien griller vi pølser, men hvornår det bliver, afgør vejrguderne.

Når eleverne er gået på sommerferie, har skolens lærere en arbejdsuge sammen, hvor vi evaluerer indeværende skoleår, og planlægger det kommende skoleår.

Første skoledag efter sommerferien er tirsdag d. 18. august 2020.

Vi glæder os til disse sidste uger af skoleåret 🙂